Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này cho bạn biết rằng, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân truy cập của bạn tại trang web này như thế nào. Xin hãy đọc các thông tin về chính sách này trước khi sử dụng trang web, hay gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Khi truy cập vào trang web này, đồng nghĩa rằng bạn đã chấp nhận toàn bộ những điều được mô tả trong chính sách bảo mật. Những điều này có thể sẽ được thay đổi trong tương lai, nhưng bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ được đăng tải lên và thay đổi này chỉ áp dụng cho những hoạt động trong tương lai, chứ không phải là áp dụng cho những điều trong quá khứ.

Người dùng nên xem lại chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào bạn truy cập lại trang web, để đảm bảo rằng bạn hiểu được chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin mà bạn cung cấp như thế nào.

Chính sách của chúng tôi luôn là giữ bảo mật toàn bộ những thông tin cá nhân nhận được từ trang web và chỉ được sử dụng cho mục đích nội bộ. Chúng tôi đảm bảo toàn bộ những thông tin cá nhân của bạn sẽ không bao giờ được chia sẻ cho bất kỳ bên nào khác.

Hãy yên tâm rằng chúng tôi luôn tôn trọng quyền riêng tư của bạn và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với sự thận trọng tối đa.

NHỮNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN ĐƯỢC THU THẬP

Chúng tôi thu thập các thông tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, v.v… khi khách truy cập hoàn toàn tự nguyên cung cấp cho chúng tôi. Thông tin này chỉ được phép sử dụng để đáp ứng những yêu cầu cụ thể của bạn, trừ khi bạn nguyện ý cho phép sử dụng với mục đích khác, ví dụ như thêm bạn vào danh sách gửi email của chúng tôi.

Thông tin của chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, tên công ty hay tổ chức, chức danh, số điện thoại, email và thông tin xe ô tô của bạn.

Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định của bạn trong thời điểm bạn truy cập vào trang web, chẳng hạn như loại trình duyệt, ngày và giờ bạn truy cập vào trang web, các địa chỉ truy cập khi bạn mở trang web và từ địa chỉ đó kết nối đến trang web của chúng tôi. Thông tin này được sử dụng với mục đích nhằm cải thiện và quản lý trang web.

COOKIE / CÔNG NGHỆ THEO DÕI

Trang web này có thể sử dụng cookie và công nghệ theo dõi tùy thuộc vào các tính năng được cho phép. Cookie và công nghệ theo dõi rất hữu ích trong việc thu thập dữ liệu thông tin như: loại trình duyệt và hệ điều hành, số lượng khách truy cập vào trang web và hiểu được rằng khách truy cập sử dụng trang web như thế nào.

Cookie còn có thể giúp tùy chỉnh trang web cho khách truy cập. Thông tin sẽ không được thu thập thông qua cookie và công nghệ theo dõi khác. Tuy nhiên, nếu như trước đó bạn đã cung cấp thông tin cá nhân định danh, cookie có thể sẽ gắn với các thông tin đó.

Cookie và thông tin theo dõi thu thập được có thể sẽ được chia sẻ với một bên nào khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng mã tái tiếp thị đăng nhập khi khách truy cập xem các trang web cụ thể, để chúng tôi đưa ra những quảng cáo mục tiêu trong tương lai.

PHÂN PHỐI THÔNG TIN

Chúng tôi sử dụng tất cả thông tin của khách hàng cung cấp phù hợp với Pháp lệnh dữ liệu cá nhân (Quyền riêng tư) tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán, chia sẻ hay sử dụng bất kỳ thông tin nào mà khách hàng cung cấp với bất kỳ mục đích nào, nếu như chưa có sự cho phép.

Chúng tôi có thể sẽ chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ hoặc các công ty khác hỗ trợ chúng tôi trong việc điều tra hoặc phòng chống tội phạm.

Chúng tôi được quyền làm như vậy khi: (1) được pháp luật cho phép hoặc theo yêu cầu bắt buộc của pháp luật; (2) cố gắng để ngăn chặn hoặc bảo vệ gian lận hoặc tiềm năng giao dịch trái phép; (3) điều tra gian lận đó đã xảy ra.

Toàn bộ những thông tin không được phép cung cấp cho các công ty khác vì mục đích tiếp thị. Tất cả email và bản tin từ trang web này cho phép bạn chọn không tiếp tục nhận thư.

CÂU HỎI

Nếu như bạn đang có bất kỳ thắc mắc, mối quan tâm, hay ý kiến gì về chính sách bảo mật này, vui lòng hãy liên hệ với chúng tôi qua Form Liên hệ mà chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi được quyền thực hiện thay đổi các chính sách bảo mật này trong tương lai. Toàn bộ những thông tin được thay đổi sẽ được phản ánh trên trang web này.

THỜI GIAN ÁP DỤNG

Chính sách bảo mật này sẽ ARC Workshop được áp dụng xuyên suốt thời gian trang web hoạt động.

5/5 - (1 bình chọn)